Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

CE-Markering

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn De CE markering op een product geeft enkel aan dat het product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne  Europese conformiteit = In overeenstemming met. De CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de Europese unie. Hoe zie je  dan dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg- nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keuringsnummer Voorbeeld: CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering 0336: keurings instantie: F2: categorie aanduiding 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU-land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel

Let op

Artikel 4.2 Europese pyrotechnische richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu

CE-Markering

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn De CE markering op een product geeft enkel aan dat het product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne  Europese conformiteit = In overeenstemming met. De CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de Europese unie. Hoe zie je  dan dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg- nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keuringsnummer Voorbeeld: CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering 0336: keurings instantie: F2: categorie aanduiding 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU- land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel

Let op

Artikel 4.2 Europese pyrotechnische richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken